Do nhu cầu hoạt động kinh doanh, Công ty G5 Invest trân trọng gửi tới quý cơ quan, doanh nghiệp, đối tác và khách hàng thông báo về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng giao dịch của Công ty kể từ ngày 12/06/2022.